ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร ?

ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร

ค่าน้ำ ที่ใช้ในแต่ละเดีอนของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่  อ่านง่ายเหมือนมาตรวัดน้ำหน้าบ้านเราหรือเปล่า  ซันวามีคำตอบให้ครับ
หลักการอ่านค่าใช้น้ำประปาจากหน้าปัดมาตรวัดน้ำ มีวิธีการอ่านค่าน้ำไม่ยาก  เพียงเข้าใจหลักการและความหมาย สัญลักษณ์บนหน้าปัด ก็อ่านค่าน้ำ ได้แล้วครับ

ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่  อ่านง่ายนิดเดียว  ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เลยครับ 

วิธีการอ่านค่าน้ำจากหน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman

จากรูปด้านบนหน้าปัดมาตรวัดน้ำจะมีตัวเลขที่ต้องอ่าน 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1. ตัวเลข 6 หลัก หรือจุด A  จุดสังเกตหากหน้าปัดมิเตอร์น้ำอันไหนมีตัวคูณให้นำตัวคูณนั้นมาคูณด้วย เช่น x10  หมายถึง อ่านได้เท่าไรเอาไป X10   ส่วน m3 คือ หน่วยลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม)
ส่วนที่  2 วงกลม 3 วง ด้านล่าง จากรุป คือ จุด B C และ D ตามลำดับ

 

วิธีการอ่านค่าน้ำ

• จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 137
•  จุด B ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 4 อ่านได้ 4×0.1 = 0.4
•  จุด C ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ 7×0.01 = 0.07
•  จุด D ( วงกลม x0.001 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 1 อ่านได้ 1×0.001 = 0.001

นำค่าที่อ่านได้มารวมกัน A+B+C+D จะได้ 137 + 0.4 + 0.07 + 0.001 = 137.471 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ


สำหรับมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN มี 9 ขนาด หน้าปัดมาตรวัดน้ำ จะมี 2 แบบ ด้วยกัน
คือ
หน้าปัดแบบที่ 1 มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 1.1/4”-4” จะเป็นแบบตัวเลข 6 หลัก ไม่มีตัวคูณ
หน้าปัดแบบที่ 2 มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 6” – 12” ตัวเลข 6 หลัก คูณ 10
มาดูตัวอย่างการอ่านค่าน้ำของหน้าปัด ทั้ง 2 แบบ กันเลยครับ

ตัวอย่างหน้าปัดแบบที่ 1
หน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 1.1/2” – 4 “
ค่าน้ำ หน้าปัด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ water meter Woltman

จากรูปตัวอย่าง หน้าปัดแบบที่ 1 อ่านค่าใช้น้ำได้ ดังนี้

จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 1562
จุด B ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ 7x 0.1 = 0.7
จุด C ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 3 อ่านได้ 3×0.01 = 0.03
จุด D ( วงกลม x0.001 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 8 อ่านได้ 8×0.001 = 0.008

นำตัวเลขที่อ่านได้ทั้งหมดมารวมกัน A+B+C+D จะได้ 1562 + 0.7 + 0.03 + 0.008 = 1,562.738 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ

ตัวอย่างหน้าปัดแบบที่ 2 (x10)
หน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 6” –12 “
ค่าน้ำ หน้าปัด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ water meter SANWA Woltman

จากรูปตัวอย่าง หน้าปัดแบบที่ 2 (x10) อ่านค่าใช้น้ำได้ ดังนี้

จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 59 x10 = 590
จุด B ( วงกลม x 1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 2 อ่านได้ 2×1 = 2
จุด C ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ x0.1 = 0.7
จุด D ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 6 อ่านได้ 6×0.01 = 0.06

นำตัวเลขที่อ่านได้ทั้งหมดมารวมกัน A+B+C+D จะได้ 590 + 2 + 0.7 + 0.06 = 592.76 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าปัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รูปหน้าปัดใช้เพื่อเป็นตัวปย่างประกอบวิธีการอ่านค่าน้ำของมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN เท่านั้น

ส่วนอัตรา ค่าน้ำ และค่าบริการต่าง ๆ ของการประปาสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (กปน.) และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 บทความที่เกี่ยวข้อง

•  Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??
•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร??

มาตรวัดน้ำ-ขนาดใหญ่-คุณภาพดี-ๆ-ต้องดูที่อะไร-มิเตอร์น้ำ-water-meter-Sanwa-Woltman

มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่คุณภาพดี ๆ สำหรับใช้งานโครงการและงานอุตสาหกรรม ต้องดูที่อะไรบ้าง??  ทริกในการเลือกใช้มาตรวัดน้ำคุณภาพดี ซันวาสรุปให้ดังนี้

มาตรวัดน้ำคุณภาพดี ต้องเลือกที่

1. มาตรฐานรองรับ

มาตรฐานรองรับ Water meter SANWA Woltman
มาตรวัดน้ำคุณภาพดี ต้องได้มาตรฐานรับรอง ดังนี้

มาตรฐาน MID (Measuring Instruments Directive) มาตรวัดน้ำที่ได้มาตรฐานนี้ จะมีความแข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานยุโรปครับ
 มาตรฐาน OIML R49 มาตรวัดน้ำสำหรับน้ำดื่มเย็นและน้ำร้อน มาตรวัดน้ำที่ผ่านมาตรฐาน จะวัดค่าน้ำแม่นยำ
 มาตรฐาน ISO 4064 เป็นมาตรฐานที่ทดสอบมาตรวิทยาทั้งหมด มาตรวัดน้ำที่ผ่านมาตรฐาน จะวัดค่าน้ำแม่นยำ
มาตรฐาน IP 68 มาตรวัดน้ำที่ผ่านมาตรฐานนี้ หน้าปัดสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันการจมน้ำได้ลึกสุด 1.5 m. ในเวลาสูงสุด 30 นาที

2. วัสดุและฟังก์ชันการใชังาน

 มิเตอร์น้ำ Water meter SANWA Woltman วัสดุ ฟังก์ชัน ใช้งาน
วัสดุที่ใช้ผลิตมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ทั้งตัวมาตร และ ชิ้นส่วนภายใน ต้องใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน และมีการออกแบบที่ดี  สำหรับมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ใช้วัสดุคุณภาพสูง ประกอบด้วย

ตัวเรือนมาตรวัดน้ำ ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน
เคลือบผิวด้วย epoxy power coating ป้องกันการเกิดสนิม
ฝาปิด แข็งแรงทนทาน ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี
ชิ้นส่วนภายใน ใช้วัสดุคุณภาพสูง และออกแบบมาเป็นอย่างดีให้อ่านค่าได้เที่ยงตรง แม่นยำ
หน้าปัด กระจกแน่นหนา ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองมาตรฐาน IP68

ฟังก์ชันการใช้งาน ต้องรองรับการใช้งานสำหรับงานโครงการ และงานอุตสาหกรรม ได้ดี และสะดวกต่อการใช้งาน เช่นหน้าปัด อ่านค่าง่าย หมุนได้รอบทิศทาง มีการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68 ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน วัดค่าน้ำได้แม่นยำ

สำหรับมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับงานโครงการและงานอุตาหกรรมได้เป็นอย่างดี ดังนี้
สะดวกต่อการติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน
หมายเหตุ : การติดตั้งในแนวเอียงจากแนวนอน + หรือ – เกิน 3 องศา จะทำให้ค่าความเที่ยงตรงลดลง
หน้าปัดหมุนได้ 358 องศา สะดวกอ่านง่ายทุกมุมมอง

3. ประสิทธิภาพการวัดค่าน้ำ (ค่า Q3 และ R)

มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร มิเตอร์น้ำ Water meter SANWA Woltman การวัดค่าน้ำ ค่าR ค่าQ
ประสิทธิภาพในการวัดค่าน้ำ ดูได้จาก
• ค่า Q3 คือ อัตราการไหลสูงสุดที่มาตรวัดสามารถทำงานได้ โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัด และความคลาดเคลื่อนของการวัดปริมาตรของมาตรวัด ไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ค่า Q3 ยิ่งมาก จะรองรับปริมาณน้ำได้ดีครับ
•  ค่า R คือ = ช่วงการวัดปริมาตรน้ำของส่วนการไหลสูงสุด (Q3) กับอัตราการไหลต่ำสุด (Q1) ค่า R ยิ่งมาก จะมีช่วงการวัดปริมาตรน้ำที่กว้างกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพความแม่นยำที่ดีกว่า ครับ

หมายเหตุ : ค่า Q3 และ ค่า R สามารถดูได้จากแค็ตตาล็อคของมาตรวัดน้ำ

4. รองรับแรงดันได้สูง
มาตรวัดน้ำ SANWA Woltman รองรับแรงดันน้ำได้ศุงถึง 16 บาร์

มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร มิเตอร์น้ำ Water meter SANWA Woltman แรงดันน้ำ 16บาร์


5. ราคาคุ้มค่า

มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ ราคา คุ้มค่า water meter SANWA Woltman
มาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ คุณภาพดี ก็มีราคาที่ถูกกว่าได้ ด้วยการออกแบบที่ดี และใช้วิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทำให้มาตวัดน้ำมีขนาดที่เล็กลง ใช้เนื้อเหล็กหล่อน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ

มั่นใจใน มาตรวัดน้ำ มาตรฐานสากล เลือกใช้ มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN คุณภาพที่สูงกว่าในราคาคุ้มค่า เหมาะกับงานโครงการและงานอุตสาหกรรม หน้าปัดหมุนได้ 358 องศา ช่วยให้อ่านค่าได้ทุกมุมมอง ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน

มี 9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” และ 12”

มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ ราคา water meter SANWA Woltman

 บทความที่เกี่ยวข้อง

•  Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??

•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

 

 

มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร?

มาตรฐานสากล มิเตอร์น้ำ Woltman

มาตรฐานสากล กับการผลิตมาตรวัดน้ำมีความสำคัญอย่างไร ??  จำเป็นหรือไม่  ??   ซันวามีคำตอบให้ครับ   ขอบอกเลยนะครับว่า จำเป็นมาก ๆ  เพราะการนำมาตรวัดน้ำไปใช้กับระบบน้ำขนาดใหญ่ เช่น  งานโครงการ หรือ โรงงาานอุตสาหกรรม  ต้องใช้มาตรวัดน้ำที่มีคุณภาพสูงรองรับน้ำปริมาณและรองรับแรงดันน้ำได้สูงได้ดี   ยิ่งมาตรวัดน้ำที่ได้มาตรฐานสากล แสดงว่าเป็นมาตรวัดน้ำที่มีคุรภาพสูง เป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ  เมื่อนำมาใช้งานกับระบบน้ำขนาดใหญ่ จะมีประสิทธิภาพ การอ่านค่าน้ำ ที่เที่ยงตรง แม่นยำ  ทนทาน ใช้ได้นาน  และสำหรับมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman เป็นมาตรวัดน้ำคุณภาพสูง  ได้ 4  มาตรฐานสากล ดังนี้ครับ

มาตรฐานสากล 4 แบบ ที่มาตรวัดน้ำ/มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman   มีดังนี้

1.  ได้รับการรับรองจาก MID (Measuring Instruments Directive) ในเรื่องการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานยุโรป มีใบ certificate รับรอง มั่นใจได้ว่ามาตรวัดน้ำ SANWA Woltman แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman MID

มาตรฐาน MID หรือ Measuring Instruments Directive เป็นกฎหมายข้อกำหนดเครื่องมือวัดของยุโรป (MID) สำหรับผู้ผลิต เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูง เครื่องมือวัดรายการใดที่ผ่านมาตรฐานรับรองจาก MID จะถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง ครับ

โดยครอบคลุมเครื่องมือวัด 10 รายการ ได้แก่

1.  Water meters
2. Gas meters and volume conversion devices
3. Active electrical energy meters
4. Heat meters
5. Measuring systems for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water
6. Automatic weighing instruments
7. Taximeters
8. Material measures
9. Dimensioning systems
10 Exhaust gas analysers


2. มาตรฐาน OIML R49

มาตรฐาน OIML R49 มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman

เป็นข้อกำหนดเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานมาตรวิทยาทางกฎหมายของ OIML ซึ่งเป็น “หน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากล“ ตามข้อกำหนด R49 มาตรฐานน้ำสำหรับน้ำดื่มเย็นและน้ำร้อน ซึ่งมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman ผ่านมาตรฐาน วัดค่าน้ำแม่นยำสูงสุดได้ถึงระดับ R200 (ในขนาด 100 mm และ 150 mm)

3. มาตรฐาน ISO 4064
ISO 4064
คือ มาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์ของมาตรวัดน้ำทั้งหมด ที่ระบุข้อกำหนดด้านมาตรวิทยาและทางเทคนิคของมาตรวัดน้ำสำหรับน้ำดื่มเย็น และ น้ำร้อน ซึ่งมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman ผ่านมาตรฐาน วัดค่าน้ำแม่นยำสูงสุดได้ถึงระดับ R200 (ในขนาด 100 mm และ 150 mm)

4. มาตรฐาน IP 68
มาตรฐานสากล มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman IP68

มาตรฐาน IP 68 คือ มาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ของชุดเครื่องบันทึกตัวเลขและหน้าหน้าปัดถูกปิดผนึกมิดชิด ได้รับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละออง IP68 ซึ่งหน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman ได้มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละออง IP68 ครับ
IP ย่อมาจาก International Protection Standard มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ
6 คือ ป้องกันฝุ่นละอองได้สมบูรณ์
8 คือ ป้องกันการจมน้ำได้ลึกสุด 1.5 m. ในเวลาสูงสุด 30 นาที

มาตรวัดน้ำซันวา ระบบใบพัดแบบ WOLTMAN  เป็นมาตวัดน้ำที่ได้มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในการอ่านค่าน้ำ ที่เที่ยงตรง แม่นยำ า  มีให้เลือกใช้ 9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” และ 12”

 บทความที่เกี่ยวข้อง

•  Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??

•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

มิเตอร์น้ำ SANWA WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่าใน ราคาคุ้มค่า

มิเตอร์น้ำ SANWA WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่าใน ราคาคุ้มค่า Water meter

มิเตอร์น้ำ สำหรับงานโครงการ โรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง  มาพร้อมด้วย  4 มาตรฐานสากล  เป็นมาตรวัดน้ำระบบใบพัด WOLTMAN อ่านค่าได้เที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยคุณภาพที่สูงกว่าในราคาคุ้มค่า

มิเตอร์น้ำ /มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ดีอย่างไร ??

•  อ่านค่าน้ำได้เที่ยงตรง แม่นยำ
•  ออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานยุโรป ได้รับการรับรองจาก MID (EU STANDARD)
•  สะดวกต่อการใช้งานติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน หมายเหตุ : การติดตั้งในแนวเอียงจากแนวนอน + หรือ – เกิน 3 องศา จะทำให้ค่าความเที่ยงตรงลดลง
•  หน้าปัดหมุนได้ 358 องศา ช่วยให้อ่านค่าได้ทุกมุมมอง
•  หน้าปัดได้รับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละออง IP68
•  รองรับปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่า เมื่อเทียบในมาตรวัดน้ำขนาดเดียวกัน
•  มีช่วงการวัดปริมาตรน้ำที่กว้างกว่า อ่านน้ำที่อัตราการไหลเริ่มต้นต่ำ ๆ ได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพความแม่นยำที่เหนือกว่า เมื่อเทียบในมาตรวัดน้ำขนาดเดียวกัน
•  รับแรงรับดันสูงสุดได้ถึง 16 bar ในทุกขนาด

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN


ผ่าโครงสร้างมิเตอร์น้ำ / มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN พิสูจน์กันชัด ๆ กลไกภายในเป็นอย่างไรบ้าง ?

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside water meter ผ่าโครงสร้าง มิเตอร์น้ำ
มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN เป็นมาตรคุณภาพสูงออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานยุโรป ตัวเรือนและชิ้นส่วนภายในทุกชิ้นใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้มาตรวัดน้ำมีความเที่ยงตรงสูงและวัดค่าได้แม่นยำ

•   เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำถูกปิดผนึกมิดชิด หน้าปัดประกอบด้วยกระจกอย่างแน่นหนาพร้อมครอบป้องกันด้วยถ้วยทองแดง ได้รับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละอองระดับ IP68
•   ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง ส่วนบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำแยกส่วนครอบด้วยถ้วยทองแดงอีกหนึ่งชั้น เพื่อปกป้องคลื่นรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
•   เคลือบผิวด้วย epoxy power coating ปกป้องตัวมาตร จากการขึ้นสนิม
•   หน้าปัดสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทาง 358 องศาสะดวกต่อการอ่านค่าน้ำ
•   เหมาะกับงานโครงการและงานอุตสาหกรรม หน้าปัดหมุนได้ 358 องศา ช่วยให้อ่านค่าได้ทุกมุมมอง ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน โดยการติดตั้งในแนวเอียงจากแนวนอน + หรือ – เกิน 3 องศา จะทำให้ค่าความเที่ยงตรงลดลง และ สามารถอ่านน้ำที่อัตราการไหลเริ่มต้นต่ำ ๆ ได้ดี มี 9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” และ 12”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรูปด้านล่างครับ

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside water meter มิเตอร์น้ำ หน้าปัด
หน้าปัด สามารถปรับหมุนได้รอบทิศทาง 358 องศา สะดวกต่อการอ่านค่าน้ำ หน้าปัดประกอบด้วยกระจกอย่างแน่นหนาพร้อมครอบป้องกันด้วยถ้วยทองแดง เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำถูกปิดผนึกมิดชิด ได้รับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละอองระดับ IP68

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside water meter ฝาปิด
มาพร้อมฝาปิด แข็งแรงทนทาน ป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside water meter body ตัวเรือน เหล็กหล่อ
ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง ส่วนบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำแยกส่วนครอบด้วยถ้วยทองแดงอีกหนึ่งชั้น เพื่อปกป้องคลื่นรบกวนจากสนามแม่เหล็ก

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside water meter
ชิ้นส่วนภายใน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทุกชิ้นออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อให้มาตรวัดน้ำมีความเที่ยงตรงสูง วัดค่าได้แม่นยำ

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN inside เคลือบผิว epoxy water meter
เคลือบผิวด้วย epoxy power coating ปกป้องตัวมาตร จากการขึ้นสนิม

มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN มิเตอร์น้ำ water meter

เลือก มิเตอร์น้ำสำหรับงานโครงการและโรงงานอุตสาหกรรม เลือกใช้ มาตรวัดน้ำ SANWA ระบบใบพัด WOLTMAN   มีให้เลือกใช้  9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” และ 12”

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

•  Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??

•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??

มิเตอร์น้ำ Woltman ชื่อนี้มาจากไหน

Woltman มาจาก ชื่อวิศกรชาวเยอรมัน Reinhard Woltman เป็นวิศวกรไฮดรอลิคคนแรกที่คิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำด้วยกังหันหรือใบพัดที่มีลักษณะบิดคล้ายขดลวด เมื่อปี ค.ศ.1790  เพื่อระลึกถึงและให้เกียรติผู้คิดค้นคนแรกจึงนำชื่อมาตั้งเป็นชื่อมาตรวัดน้ำ จนใช้มาถึงปัจจุบันครับ

 Woltman  เป็นมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ที่นิยมใช้ โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คื

1.   แบบใบพัดแนวนอน หรือ Horizontal (WP) โดยทางน้ำเข้า และทางน้ำออกเป็นแนวเดียวกับเส้นท่อ แกนเพลาใบพัดมีลักษณะเหมือนขดลวดติอตั้งแนวระนาบอยู่ในห้องวัด เมื่อน้ำไหลผ่านจะทำให้ใบพัดหมุน และการหมุนจะถูกส่งไปยังหน้าปัดด้วยการทดรอบอัตราส่งของระบบเพืองประมวลผลเป็นตัวเลข นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน

มิเตอรืน้ำ Woltman Horizontal Woltman Vertical inside watermeter

2. แบบใบพัดแนวตั้ง หรือ Vertical (WS)  ทางน้ำเข้าและทางน้ำออกยังคงเป็นแนวเดียวกับเส้นท่อ แกนเพลาใบพัดมีลักษณะเหมือนขดลวดที่ตั้งฉากกับชุดห้องวัดด้านบน เมื่อน้ำไหลเข้ามาจะหักมุม90 องศา เพื่อไหลผ่านขึ้นไปยังใบพัดการหมุนของใบพัดจะถูกส่งค่าไปยังหน้าปัดด้วยการทดรอบอัตราส่งของระบบเพืองประมวลผลเป็นตัวเลข จากนั้นจะไหลออก มาตรวัดน้ำใบพัดแนวตั้ง  ปัจจุบันไม่นิยมใช้ระบบใบพัดแบบแนวตั้ง เพราะพบว่ามีการอ่านค่าไม่แม่นยำเท่าระบบใบพัดแบบตั้ง เนื่องจากมี Heat loss สูง

มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman Vertical water meter

มาตรวัดน้ำระบบใบพัด SANWA_Woltman
เป็นมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ที่มีใบพัดด้านในเป็นแบบแนว หรือ  Horizontal (WP) มาตรฐานสากล อ่านค่าได้เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน เหมาะกับงานที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก ๆ เช่น งานโครงการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม   มีให้เลือกใช้ 9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”
หมายเหตุ : การติดตั้งมาตรวัดน้ำในแนวเอียงจากแนวนอน + หรือ – เกิน 3 องศา จะทำให้ค่าความเที่ยงตรงลดลง

 บทความที่เกี่ยวข้อง 

•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

EP 1 :สอนอ่านค่ามิเตอร์น้ำสำหรับมือใหม่ รอบรู้เรื่องประปา by Sanwa x Bang DIY

มาแล้วครับ คลิป VDO รอบรู้เรื่องงานประปา By SANWA x BANG DIY  เคยสงสัยมั้ยครับว่า ตัวเลขบนมิเตอร์น้ำอ่านค่าอย่างไร  คลิปนี้ช่างแบงค์มีคำตอบให้ครับ

✅ทริกการติดตั้งมิเตอร์น้ำ SANWA
✅วิธีสังเกตความผิดปกติของมิเตอร์น้ำ
✅วิธีการอ่านค่าน้ำจากมิเตอร์น้ำ SANWA
✅มิเตอร์น้ำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

พิเศษสุด !! กับ Code ส่วนลดท้ายคลิป สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทางเว็บโซต์ SANWA https://www.sanwa.co.th ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 นี้เท่านั้นนะครับ

ไม่พลาดทริกเด็ด  และเคล็ดลับดีๆ เรื่องงานประปาที่ซันวาร่วมกับช่างแบงค์ กูรูด้านช่างได้ตลอดทั้งเดือน พฤษภาคม 2565  ได้ที่ Facebook : SanwaThailand  ฝากติดตามกันเยอะ ๆ นะครับ

สอบถามเพิ่มเติม

💻 Line Official: @sanwathailand

หรือคลิก  https://bit.ly/2ziBMwg
💻 Website : https://www.sanwa.co.th

 

ลืมจ่ายค่าน้ำ โดนถอดมาตรวัดน้ำ ทำอย่างไรดี??

🤔🤔#ลืมจ่ายค่าน้ำ โดนถอดมาตรวัดน้ำ ทำอย่างไรดี??  SANWAมีคำตอบให้ครับ
สำหรับผู้ให้บริการน้ำประปาในไทย มี 2 รายใหญ่ด้วยกัน คือ การประปานครหลวง (กปน.) ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครับ

การค้างชำระค่าน้ำประปาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ถูกงดใช้น้ำประปาได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซันวาได้สรุปหลักเกณฑ์พร้อมวิธีการติดต่อการประปามาให้แล้วครับ

ไม่จ่ายค่าน้ำกี่เดือนถึงโดนตัดน้ำ
ทั้ง กปน. และ กปภ. มีหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หากไม่จ่ายค่าน้ำเป็นเวลา 2 รอบบิล (2 เดือน) จะถูกงดใช้น้ำประปาโดยจะแจ้งกำหนดการวันงดใช้น้ำไว้ที่ใบแจ้งหนี้ของรอบบิลเดือนที่ 2 ต้องชำระค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ครับ
กรณีโดนงดใช้น้ำประปา
👉👉 กปน. แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ 2 แบบ
1. มาตรวัดน้ำ ขนาด 4 หุน – 1 นิ้ว
ระยะแรกจะถูกงดใช้น้ำชั่วคราว โดยปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ นัดชำระภายใน 15 วัน หากไม่ชำระตามกำหนด ทางประปาจะทำการถอดมาตรวัดน้ำออก เป็นการงดใช้น้ำถาวร
2. มาตรวัดน้ำ ขนาด 1.1/2” ขึ้นไป หากไม่ชำระตามกำหนดในรอบบิลที่ 2 ทางประปาจะถอดมาตรวัดน้ำออกทันที เป็นการงดใช้น้ำแบบถาวรครับ

👉👉 กปภ. มาตรวัดน้ำทุกขนาด
หากไม่ชำระตามกำหนดในรอบบิลที่ 2 ทางประปาจะถอดมาตรวัดน้ำออก เป็นการงดใช้น้ำแบบถาวรเลยครับ

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อโดนตัดน้ำ

หลังโดนงดใช้น้ำแล้ว หากต้องการใช้น้ำประปาต้องติดต่อไปทางการประปาที่ใช้บริการ และ ชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระทั้งหมด + ค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นทางประปาจะมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ และเปิดใช้น้ำให้ตามปกติครับ
👉👉 กปน. Call Center : 1125
ชำระค่าน้ำประปาค้างชำระทั้งหมด + ค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่ว่าอยู่ในช่วงไหน
👉👉 กปภ. Call Center : 1162
ชำระค่าน้ำประปาค้างชำระทั้งหมด + ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำตามขนาด เริ่มต้นที่ 321 บาท (รวมVAT)

ไม่พลาดทุกเรื่องการใช้น้ำ
👉👉 กปน.
ผู้บริโภคสามารถโหลดแอพพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อดูการใช้น้ำ แจ้งเตือนชำระค่าน้ำประปา จ่ายค่าน้ำประปาผ่าน App และข่าวสารต่าง ๆ จาก กปน. ได้ครับ

👉👉กปภ.
ผู้บริโภคสามารถแอดไลน์ @pwathailand  เพื่อใช้บริการแจ้งเตือนชำระค่านน้ำประปา จ่ายค่าน้ำประปาผ่าน Line Official และข่าวสารต่าง ๆ จาก กปภ. ได้เช่นกันครับ


Cr : เว็บไซต์ การประปานครหลวง
เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค

สอบถามเพิ่มเติม

💻 Line Official: @sanwathailand

#SANWA #SANWAJET #ซันวา #อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง #ทองเหลือง #ทน #ไม่เป็นสนิม #ก๊อกน้ำซันวา #ก๊อกน้ำ #มาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำระบบลูกสูบ มีการทำงานอย่างไร

 

การทำงานมาตรวัดน้ำระบบลูกสูบ (Rotary Piston)

 

มาตรวัดน้ำระบบลูกสูบ (Rotary Piston) ใช้กลไกการวัดเชิงปริมาตรโดยการหมุนของลูกสูบ ซึ่งต่างจากระบบใบพัดที่ใช้ความเร็วของน้ำเป็นตัวผลักใบพัดให้หมุนครับ ซึ่งแบบระบบลูกสูบนี้จะมีช่องรับน้ำอยู่ด้านล่างและช่องถ่ายน้ำออกอยู่ด้านบน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ฮะ

 

 1. น้ำไหลเข้า จากทางขามาตรเข้าสู่ห้องวัดน้ำ
 2. เมื่อน้ำไหลเข้าห้องวัดน้ำจากช่องด้านล่าง ในขณะเดียวกันก็จะขับเคลื่อนลูกสูบให้หมุนไปด้วย
 3. ขณะที่ลูกสูบหมุน การหมุนของลูกสูบนั้นจะถูกแปลงและบันทึกเป็นปริมาตรน้ำ
 4. การหมุนของลูกสูบจะผลักน้ำในห้องวัดน้ำ ให้ออกไปยังช่องถ่ายน้ำออกด้านบน
 5. น้ำไหลออกจากทางขามาตร

 

ด้วยกลไกที่เป็นลูกสูบนี้เองแหละครับ ที่ทำให้มาตรวัดน้ำ RPM สามารถติดตั้งกับท่อประปาได้ทุกทิศทาง โดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางการติดตั้งเหมือนระบบใบพัดทั่วไป ที่ต้องให้แกนหมุนของใบพัดอยู่ในแนวดิ่ง

มาตรวัดน้ำสองชั้นระบบใบพัด (Multi Jet) มีการทำงานอย่างไร

วันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของมาตรวัดน้ำสองชั้นระบบใบพัดแบบ Multi Jet กันนะครับ ดูภาพประกอบไปด้วย รับรอง เข้าใจแน่นอน

 

มาตรวัดน้ำสองชั้น ระบบใบพัดแบบ Multi Jet เป็นมาตรวัดน้ำใช้ระบบใบพัดที่ออกแบบให้มีสองชั้นแยกกันระหว่างส่วนบันทึกค่าปริมาตรน้ำ (แห้ง) อยู่ชั้นบน และชุดห้องวัดน้ำ (เปียก) อยู่ชั้นล่าง

การทำงานในส่วนของชุดห้องวัดน้ำจะมีรูเล็กๆ เป็นแนวเฉียงรอบๆ ใบพัด เพื่อให้มีช่องทางให้น้ำไหลเข้าไปผลักใบพัดหลายช่องทาง และอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก เป็นแรงส่งไปขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนรอบแกนตั้ง เป็นการส่งข้อมูลไปยังส่วนบันทึกค่าปริมาตรน้ำ โดยในขณะที่ใบพัดหมุน แม่เหล็กที่ฝังอยู่ที่ปลายด้านบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับในส่วนบันทึกค่าปริมาตรน้ำให้หมุนตาม ซึ่งในการหมุนนี้จะถูกแปลงเป็นค่าปริมาตรน้ำต่อไป

 

สำหรับมาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK ซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิต ก็ใช้ระบบใบพัดแบบ Multi Jet นะครับ ใช้ได้ทั้งกับน้ำประปาและบาดาลเลยน้า

 

6 คุณสมบัติมาตรวัดน้ำซันวา

มาตรวัดน้ำ ถือเป็นของสำคัญที่ต้องมีติดกันทุกบ้าน เพื่อใช้ในการอ่านค่าการใช้นำในแต่ละเดือน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหามาตรวัดน้ำสำหรับใช้ใน บ้านเรือนทั่วไปและอาคารชุดห้องเช่า เราขอแนะนำ “มาตรวัดน้ำ SANWA” ให้รู้จักกันครับ

 

คุณสมบัติ มาตรวัดน้ำ SANWA

 1. เป็นมาตรวัดน้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียวสำหรับน้ำประปา เหมาะกับบ้านเรือนทั่วไป
 2. ตัวเรือนทำจากทองเหลือง ทน ไม่เป็นสนิม
 3. ออกแบบกลไกภายในด้วยมาตรฐานเดียวกับแบรนด์ ASAHI (มอก.)
 4. อ่านค่าง่าย ในแถวเดียวกัน (จำนวนเต็ม) พร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (วงกลม 3 วง)
 5. ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง จากการประปานครหลวง/ การประปาส่วนภูมิภาค
 6. ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO 9001