มิเตอร์น้ำ Woltman ชื่อนี้มาจากไหน
Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??
14 มิ.ย. 2023

Woltman มาจาก ชื่อวิศกรชาวเยอรมัน Reinhard Woltman เป็นวิศวกรไฮดรอลิคคนแรกที่คิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำด้วยกังหันหรือใบพัดที่มีลักษณะบิดคล้ายขดลวด เมื่อปี ค.ศ.1790  เพื่อระลึกถึงและให้เกียรติผู้คิดค้นคนแรกจึงนำชื่อมาตั้งเป็นชื่อมาตรวัดน้ำ จนใช้มาถึงปัจจุบันครับ

 Woltman  เป็นมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ที่นิยมใช้ โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คื

1.   แบบใบพัดแนวนอน หรือ Horizontal (WP) โดยทางน้ำเข้า และทางน้ำออกเป็นแนวเดียวกับเส้นท่อ แกนเพลาใบพัดมีลักษณะเหมือนขดลวดติอตั้งแนวระนาบอยู่ในห้องวัด เมื่อน้ำไหลผ่านจะทำให้ใบพัดหมุน และการหมุนจะถูกส่งไปยังหน้าปัดด้วยการทดรอบอัตราส่งของระบบเพืองประมวลผลเป็นตัวเลข นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน

มิเตอรืน้ำ Woltman Horizontal Woltman Vertical inside watermeter

2. แบบใบพัดแนวตั้ง หรือ Vertical (WS)  ทางน้ำเข้าและทางน้ำออกยังคงเป็นแนวเดียวกับเส้นท่อ แกนเพลาใบพัดมีลักษณะเหมือนขดลวดที่ตั้งฉากกับชุดห้องวัดด้านบน เมื่อน้ำไหลเข้ามาจะหักมุม90 องศา เพื่อไหลผ่านขึ้นไปยังใบพัดการหมุนของใบพัดจะถูกส่งค่าไปยังหน้าปัดด้วยการทดรอบอัตราส่งของระบบเพืองประมวลผลเป็นตัวเลข จากนั้นจะไหลออก มาตรวัดน้ำใบพัดแนวตั้ง  ปัจจุบันไม่นิยมใช้ระบบใบพัดแบบแนวตั้ง เพราะพบว่ามีการอ่านค่าไม่แม่นยำเท่าระบบใบพัดแบบตั้ง เนื่องจากมี Heat loss สูง

มิเตอร์น้ำ SANWA Woltman Vertical water meter

มาตรวัดน้ำระบบใบพัด SANWA_Woltman
เป็นมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ที่มีใบพัดด้านในเป็นแบบแนว หรือ  Horizontal (WP) มาตรฐานสากล อ่านค่าได้เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน เหมาะกับงานที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก ๆ เช่น งานโครงการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม   มีให้เลือกใช้ 9 ขนาด คือ 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”
หมายเหตุ : การติดตั้งมาตรวัดน้ำในแนวเอียงจากแนวนอน + หรือ – เกิน 3 องศา จะทำให้ค่าความเที่ยงตรงลดลง

 บทความที่เกี่ยวข้อง 

•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop

หมวด
ความรู้ผลิตภัณฑ์, มาตรวัดน้ำ
วันที่เผยแพร่
14 มิ.ย. 2023
แชร์