ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร
ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร ?
14 มิ.ย. 2023

ค่าน้ำ ที่ใช้ในแต่ละเดีอนของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่  อ่านง่ายเหมือนมาตรวัดน้ำหน้าบ้านเราหรือเปล่า  ซันวามีคำตอบให้ครับ
หลักการอ่านค่าใช้น้ำประปาจากหน้าปัดมาตรวัดน้ำ มีวิธีการอ่านค่าน้ำไม่ยาก  เพียงเข้าใจหลักการและความหมาย สัญลักษณ์บนหน้าปัด ก็อ่านค่าน้ำ ได้แล้วครับ

ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่  อ่านง่ายนิดเดียว  ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เลยครับ 

วิธีการอ่านค่าน้ำจากหน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA Woltman

จากรูปด้านบนหน้าปัดมาตรวัดน้ำจะมีตัวเลขที่ต้องอ่าน 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1. ตัวเลข 6 หลัก หรือจุด A  จุดสังเกตหากหน้าปัดมิเตอร์น้ำอันไหนมีตัวคูณให้นำตัวคูณนั้นมาคูณด้วย เช่น x10  หมายถึง อ่านได้เท่าไรเอาไป X10   ส่วน m3 คือ หน่วยลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม)
ส่วนที่  2 วงกลม 3 วง ด้านล่าง จากรุป คือ จุด B C และ D ตามลำดับ

 

วิธีการอ่านค่าน้ำ

• จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 137
•  จุด B ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 4 อ่านได้ 4×0.1 = 0.4
•  จุด C ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ 7×0.01 = 0.07
•  จุด D ( วงกลม x0.001 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 1 อ่านได้ 1×0.001 = 0.001

นำค่าที่อ่านได้มารวมกัน A+B+C+D จะได้ 137 + 0.4 + 0.07 + 0.001 = 137.471 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ


สำหรับมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN มี 9 ขนาด หน้าปัดมาตรวัดน้ำ จะมี 2 แบบ ด้วยกัน
คือ
หน้าปัดแบบที่ 1 มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 1.1/4”-4” จะเป็นแบบตัวเลข 6 หลัก ไม่มีตัวคูณ
หน้าปัดแบบที่ 2 มาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 6” – 12” ตัวเลข 6 หลัก คูณ 10
มาดูตัวอย่างการอ่านค่าน้ำของหน้าปัด ทั้ง 2 แบบ กันเลยครับ

ตัวอย่างหน้าปัดแบบที่ 1
หน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 1.1/2” – 4 “
ค่าน้ำ หน้าปัด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ water meter Woltman

จากรูปตัวอย่าง หน้าปัดแบบที่ 1 อ่านค่าใช้น้ำได้ ดังนี้

จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 1562
จุด B ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ 7x 0.1 = 0.7
จุด C ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 3 อ่านได้ 3×0.01 = 0.03
จุด D ( วงกลม x0.001 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 8 อ่านได้ 8×0.001 = 0.008

นำตัวเลขที่อ่านได้ทั้งหมดมารวมกัน A+B+C+D จะได้ 1562 + 0.7 + 0.03 + 0.008 = 1,562.738 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ

ตัวอย่างหน้าปัดแบบที่ 2 (x10)
หน้าปัดมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN ขนาด 6” –12 “
ค่าน้ำ หน้าปัด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ water meter SANWA Woltman

จากรูปตัวอย่าง หน้าปัดแบบที่ 2 (x10) อ่านค่าใช้น้ำได้ ดังนี้

จุด A ตัวเลข 6 หลัก อ่านได้ 59 x10 = 590
จุด B ( วงกลม x 1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 2 อ่านได้ 2×1 = 2
จุด C ( วงกลม x0.1 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 7 อ่านได้ x0.1 = 0.7
จุด D ( วงกลม x0.01 ) ดูที่เข็มสีแดง ชี้ไปที่ตัวเลข 6 อ่านได้ 6×0.01 = 0.06

นำตัวเลขที่อ่านได้ทั้งหมดมารวมกัน A+B+C+D จะได้ 590 + 2 + 0.7 + 0.06 = 592.76 m3 (ลูกบาศก์เมตร) ครับ

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าปัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รูปหน้าปัดใช้เพื่อเป็นตัวปย่างประกอบวิธีการอ่านค่าน้ำของมาตรวัดน้ำ SANWA WOLTMAN เท่านั้น

ส่วนอัตรา ค่าน้ำ และค่าบริการต่าง ๆ ของการประปาสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (กปน.) และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 บทความที่เกี่ยวข้อง

•  Woltman ชื่อนี้มาจากไหน??
•  มาตรวัดน้ำ SANWA _WOLTMAN คุณภาพที่ดีกว่า ในราคาคุ้มค่า
•  มาตรฐานสากล กับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่สำคัญอย่างไร ??

•  มาตรวัดน้ำ ขนาดใหญ่ คุณภาพดี ๆ ต้องดูที่อะไร ??
•  ค่าน้ำ ที่ใช้จากมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ อ่านอย่างไร


ช้อปออนไลน์ กับ SANWA
🛒 Website : https://www.sanwa.co.th/shop