ผู้แทนขายกลุ่มลูกค้างานโครงการ (Project Sales Executive) ด่วน!!

15 ตุลาคม 2021

บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าแผนกบัญชีธุรกิจ ด่วน!!

14 ตุลาคม 2021

บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา