วิสัยทัศน์
“ To become ASEAN’s leader in waterworks solution and innovation”
เราจะเป็นผู้นำในตลาดภูมิภาคอาเซียน ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบประปาคุณภาพสูง ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า


พันธกิจ
Customer & Society
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน
Business partner
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เหนือความคาดหมาย
Employee
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์กรที่พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วย บรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข


คำนิยม

S :   Solution for better living.
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค
A :   Aim at any hight-quality brass alloy in water and sanitary system.
มุ่งเน้นคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการด้านระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัตถุดิบทองเหลืองคุณภาพสูง
N : Never stop learning and developing to create high quality product and service.
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาในการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ
W :  Work as professional to serve customer’s need.
ดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
A :  Appropriated world latest technology used.
ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอยู่เสมอ

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2493   คุณอุดม จินดาสุข ก่อตั้งโรงงานชุปโครเมียม ด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มแรงกายและกำลังความคิด รวมถึงบุคลากรทุกระดับขององค์กรจนโรงงานแห่งแรกพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง

ปี พ.ศ.2505   ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาสุขโครเมียม ดำเนินกิจการขายปลีก ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา โดยรับสินค้ามาจากผู้ผลิตภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2510   ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาสุข ภายใต้ชื่อ “จินดาสุขคอมเมอร์เชียล” โดยขยายกิจการเป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ได้แก่ นำสินค้ามาตรวัดน้ำ “อาซาฮี” (ASAHI) จากประเทศญี่ปุ่น และประตูน้ำทองเหลืองจากอิตาลี รวมทั้งได้รับเลือกเป็นผู้รับเหมาในการวางท่อจ่ายน้ำให้กับการประปานครหลวง

ASAHI เป็นแบรนด์มาตรวัดน้ำคุณภาพสูงที่มาจากญี่ปุ่น  เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 จุดเริ่มต้นของการนำแบรนด์ ASAHI เข้ามาในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นยุคที่การประปาไทยกำลังเติบโต  ในช่วงนั้นเองบริษัท O.K.K. ผู้ผลิตมาตรวัดน้ำแบรนด์ ASAHI ของญี่ปุ่น ได้เข้ามาทำธุรกิจประปาในประเทศไทย และมีความต้องการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จินดาสุขโครเมียม ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ประปาและเป็นผู้รับเหมาเดินระบบประปาให้กับการประปานครหลวงในขณะนั้น โดยมีคุณอุดม จินดาสุข เจ้าของกิจการเป็นผู้ดูแล  ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  ซึ่งภายหลังได้ขยายกิจการเป็น  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาสุข ภายใต้ชื่อ “จินดาสุขคอมเมอร์เชียล”   ด้วยการเติบโตของธุรกิจประปาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 คุณอุดม  จินดาสุข ได้ก่อตั้ง บจก.บางกอกวัสดุภัณฑ์  ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าสินค้าประปาจากต่างประเทศ ทั้งมาตรวัดน้ำ “อาซาฮี” (ASAHI) จากประเทศญี่ปุ่น , ประตูน้ำทองเหลืองจากอิตาลี ,ท่อ และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ผู้รับเหมา มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 120 ตัวแทน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี  ในปี พ.ศ.  2524 คุณอุดม  จินดาสุข  ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานประกอบมาตรวัดน้ำแห่งแรกในประเทศไทย คือ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และได้เริ่มดำเนินการผลิตมาตรวัดน้ำ ภายใต้แบรนด์ ASAHI  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งให้การประปาฯ แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีบริษัท โอซากา กิโกะ จำกัด (Osaka Kiko Co.,Ltd)  แห่งประเทศญี่ปุ่น ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิต  ซึ่งปัจจุบันมาตรวัดน้ำแบรนด์  ASAHI ไม่มีผลิตในประเทศญี่ปุ่นแล้ว   มีผลิตเพียงแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทย เท่านั้น

ATACO เกิดขี้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นแบรนด์สินค้าอุปกรณ์ประปาที่ใช้กับมาตรวัดน้ำ ASAHI เกิดขึ้นหลังจากที่คุณอุดม จินดาสุข ก่อตั้งโรงงาน ASAHI-THAI ALLOY ได้ 3 ปี (ปี พ.ศ.2524) เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประปาที่ใช้กับมาตรวัดน้ำ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้รับความไว้วางใจจากการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม และได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยชื่อแบรนด์ ATACO ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการก่อตั้งโรงงานมาตรวัดน้ำแห่งแรกในประเทศไทย โรงงาน ASAHI-THAI ALLOY

ATACO    >>>   ASAHI-THAI ALLOY CO.,LTD.

SANWA  เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  เป็นแบรนด์อุปกรณ์ประปาที่ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง เกิดขึ้นหลังจากก่อตั้งโรงงาน ASAHI-THAI ALLOY ได้ 10 ปี  ให้ตอบโจทย์การใช้น้ำของผู้บริโภคโดยตรงให้ได้ใช้อุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จุดเด่นของสินค้า คือ มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม  ภายใต้สโลแกน “ทองเหลือง ทน ไม่เป็นสนิม”  นอกจากจุดเด่นในด้านคุณภาพของสินค้าแล้ว สิ่งที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักจนมาถึงทุกวันนี้  นั่นก็คือ โฆษณาชุด “น้องหนิม” เมื่อ ปี พ.ศ 2545   นับว่าเป็นการแจ้งเกิดของแบรนด์ SANWA ตั้งแต่นั้นมา

ชื่อแบรนด์ SANWA   มาจากภาษาญี่ปุ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแบรนด์ ASAHI ที่มาจากญี่ปุ่นเหมือนกัน  ในช่วงนั้นแบรนด์ที่มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ จะได้รับความนิยมมากกว่า ชื่อไทย ในเรื่องคุณภาพ  โดยที่มาของชื่อแบรนด์ SANWA  คุณพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข (ผู้บริหาร รุ่นที่ 2)  ได้แรงบันดาลใจจากการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และ ชอบชื่อ SANWA  มีความหมายที่ดี หมายถึง  ความสงบสุขของ 3 รุ่น

SANWA  มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ  三和
三   (SAN)  แปลว่า  สาม
和(Wa)  แปลว่า รวม ,ความสงบสุข

RAMBO เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็น Fighting Brandอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูงราคาประหยัด ผลิตจากทองเหลืองแท้ ทน ไม่เป็นสนิม  เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2544  เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการใช้สินค้าคุณภาพแต่ราคาประหยัด ด้วยรูปลักษณ์ของ “แรมโบ้” ที่สื่อให้เห็นถึงความแข็งแรง เป็นนักสู้ผู้ชนะ ทน แกร่ง ทุกวิถีทาง

Drago เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553  จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ผู้ผลิตมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ SANWA  ASAHI ATACO RAMBO  ได้รับคัดเลือกให้พัฒนาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของโครงการลดน้ำ ของการประปานครหลวง (กปน.)  ภายใต้ขอบเขตงาน

เมื่อพูดถึง “น้ำ” ในปัจจุบันนี้ ปริมาณการจ่ายน้ำของการประปาฯ นั้นมีผลต่างกับปริมาณการใช้น้ำของผู้บริโภคเกิดขึ้น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผลต่างของ “น้ำที่หายไป” คืออะไร และหายไปไหน เกิดท่อรั่วหรือไม่ มีการขโมยใช้น้ำหรือไม่ การค้นหาคำตอบเหล่านี้ทำได้ยากหากไม่มีระบบการตรวจสอบและจัดการที่ดี ดังนั้นการมีระบบการจัดการน้ำสูญเสียที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรของการประปา จะขาดเสียมิได้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำในระบบ ปริมาณการใช้น้ำ อัตราการไหลของน้ำ ความดันน้ำเป็นต้น ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็นรายงานต่างๆ ทำให้มีการจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริหารงานองค์กรอย่างเป็นระบบ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป “ระบบการจัดการบริหารน้ำสูญเสีย” จึงได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์ได้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของโครงการลดน้ำของการประปานครหลวง (กปน.) และประสบการณ์ในด้านระบบประปาสุขาภิบาลที่มีมามากกว่า 70 ปี ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความเข้าใจในระบบน้ำประปาของประเทศไทย และผลสำเร็จจากโครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการระบบน้ำประปาและไฟฟ้าอย่างครบวงจรโดยใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ช่วยลดเวลา ลดการสูญเสียการใช้น้ำ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเพิ่มคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น

ที่มาของชื่อแบรนด์ Drago  คุณพงษ์ศักดิ์  จินดาสุข (ผู้บริหารรุ่นที่ 2) ได้รับแรงบันดาลใจคำว่า  Drago  มาจากรากศัพท์ Dragon ที่หมายถึง มังกร  เทพเจ้าแห่งน้ำ ตามความเชื่อของคนจีน เพื่อให้สื่อความหมายถึงการควบคุมดูแลระบบน้ำทั้งระบบ

ABR เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นแบรนด์ผู้ผลิตทองเหลืองเส้น โดยก่อนหน้านี้ใช้ชื่อเดิมเป็นชื่อเดียวกับโรงงานผลิตมาตรวัดน้ำ คือ บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จำกัด ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบทองเหลืองเส้นให้กับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ประปาของ Brand ต่าง ๆ ในเครือ SANWA   และรับสั่งผลิตทองเหลืองเส้นให้กับบริษัท,โรงงานอุตสาหกรรม อื่น ๆ  ที่ต้องการ  และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตที่มากขึ้นในอนาคต  ประกอบกับได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ  จึงได้เปลี่ยนชื่อ และจดทะเบียนบริษัทใหม่เป็น บริษัทอาซาฮี บราส-ร็อด จำกัด และยังคงมาตรฐานการผลิตทองเหลืองเส้น ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อจำหน่ายทองเหลืองเส้นทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

ที่มาของชื่อแบรนด์  ABR   มาจากชื่อย่อของบริษัท ASAHI BRASS ROD CO.,LTD.

SANWA JET  เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ประเภทสายฉีดชำระ จากการขยายสายการผลิตสายงานสุขภัณฑ์  โดยคุณพงษ์ชัย  จินดาสุข (ผู้บริหาร รุ่นที่ 2) ได้รับแรงบันดาลใจคำว่า JET มาจากทางตะวันออกกลางที่สื่อความหมายถึง แรง เร็ว  เมื่อมารวมกับ SANWA  แล้ว  SANWA JET  จึงให้ความหมายถึง ความคงทน แข็งแรง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว