SANWA MINI BALL VALVE 1/2″, MF.

103.00 บาท

Sale

Prominent

: Use with toilet, shower or rinsing spray product
: Suitable to use with many type of joint of pipe
: The new handle design, easy to closing-opening
: Double leakage protection with Double O-ring
: Can be installed even in narrow spaces
: 2 ways mini ball valve with 3 types of thread ; MM., MF. and FF.
: Body is Made of high quality of brass with Chome and Nickle plating to enhance the resistance of corrosion

Properties

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง ด้วยคุณสมบัติทองเหลือง ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น JIS (Japaness Industrial Standards)
คุณสมบัติเด่นทองเหลือง

  • มีความแข็งแรงสูง
  • ไม่เป็นสนิม
  • ทนทาน เหมาะกับน้ำประปา
  • ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ได้

 เปรียบเทียบอายุการใช้งานเมื่อใช้กับน้ำประปา

Click! read more

ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

ทุกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เลือกใช้วัสดุที่ปลอดสนิมในการผลิต ไม่ว่าจะเป็น

  • ตัวผลิตภัณฑ์ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง มาตรฐานอุดสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standards)
  • ด้ามจับที่ผลิตจากอลูมิเนียมปลอดสนิม
  • เทฟล่อน / O-ring ใช้วัสดุคุณภาพสูง ปลอดสนิม
  • ส่วนประกอบอื่น ๆ ใช้วัสดุคุณภาพสูง ปลอดสนิม

เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ทนทาน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

Click! read more

ทนทานต่อการเปิด-ปิดบ่อยๆ ลื่นไหล ไม่ติดขัด

ทุกชิ้นส่วนกลไกภายในของผลิตภัณฑ์หากผลิตจากทองเหลือง หลังจากผ่านวิธีการปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการกลึงเพื่อลบคม ทำให้การทำงานของกลไกภายใน ลื่นไหล ไม่ติดขัด ยืดอายุการใช้งานได้ดี​

 

ทดสอบคุณภาพของสินค้าก่อนออกจำหน่ายทุกชิ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องการรั่วซึม ด้วยเครื่องทดสอบการรั่วไหลอัตโนมัติ 100%

ขั้นตอนที่ช่วยการันตีความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน คือการทดสอบคุณภาพของสินค้าก่อนออกจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ SANWA จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนออกจำหน่ายทุกชิ้น ด้วยเครื่องทดสอบการรั่วไหลอัตโนมัติ 100%  เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น ว่าผลิตภัณฑ์ SANWA จะเป็นอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง ที่ใช้คุ้มค่า และมีอายุการใช้งานยาวนาน

Click! read more

สินค้าสำหรับใช้ในห้องน้ำ พัฒนา และออกแบบสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อสำหรับใช้ในห้องน้ำ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ผิวชุบโครงเมี่ยม เงางาม เพื่อความสวยงามทนทาน ลดรอยขีดข่วนของผิวภายนอก ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น