มาตรวัดน้ำอาซาฮี ระบบเฟืองจักรสองชั้น multi-jet / ASAHI MULTI-JET WATER METER