มาตรวัดน้ำอาซาฮี ระบบเฟืองจักรสองชั้น multi-jet 1/2″ สำหรับติดตั้งในแนวตั้ง / ASAHI VERTICAL MULTI-JET WATER METER – GMK VD