มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด R50 รุ่น GMK40 R50