ใช้งานได้ยาวนาน

ใช้เซรามิควาล์วคุณ​ภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน เปิดปิดได้มากกว่า 500,000ครั้ง(ตลอดอายุการใช้งาน)