อุปกรณ์ท่อสั้นสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO – ISV 25