Thailand Trust Mark (2013)

ในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งเราควรจะมองข้ามการโฆษณารณรงค์ และใช้เกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับวัดคุณภาพ 

ไม่ว่า “คุณภาพ” จะถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร แต่คุณภาพก็จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย 

และในปี พ.ศ 2556 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า อันเป็นเสมือนเครื่องหมายการันตีที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานระดับสากล  โดยคุณคีรี มุขสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ค (Thailand Trust Mark) ประจำปี พ.ศ. 2556  จากหม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หมวด
Thailand Trusted Quality
วันที่เผยแพร่
21 ก.ย. 2021
แชร์