มอก.2149-2546

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด 

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า 

สำหรับสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ประกอบด้วย 

มาตรฐาน มอก.2149-2546

ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ
– ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค SANWA JET
– ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค SANWA JET แบบปากสนาม

หมวด
มอก.
วันที่เผยแพร่
8 มิ.ย. 2022
แชร์