มาตรวัดน้ำอาซาฮี ระบบเฟืองจักรสองชั้น multi-jet 3/4″ แบบพลาสติก / ASAHI MULTI-JET WATER METER 3/4″ (GMK-PLASTIC)