มาตรวัดน้ำอาซาฮี ระบบเฟืองจักรสองชั้น multi-jet 1/2″ แบบพลาสติก / ASAHI MULTI-JET WATER METER 1/2″ (GMK-PLASTIC)