โครงการ”น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ” สมาร์ทซิตี้แห่งแรกในไทย พร้อมใช้จริงต้นปี 2566 นี้
12 ก.ย. 2022

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ กับ นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

วิสัยทัศน์โครงการ “น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ” โดยคุณเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

SANWA ร่วมลงนามโครงการน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ กับเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ยกระดับเป็นระบบน้ำประปาอัจฉริยะทั้งระบบ เข้าสู่สมาร์ทซิตี้แห่งแรกในเมืองไทย พร้อมใช้จริงต้นปี 2566 นี้

คุณเจษฎา จินดาสุข ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ กับคุณเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ  ในโครงการ “น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ” ยกระดับน้ำประปาของเทศบาลไปสู่ระบบอัจฉริยะทั้งระบบต้นแบบแห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล


 

DRAGO SMART METER  เป็นนวัตกรรมใหม่ของ SANWA ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ให้สามารถระบบบริหารจัดการน้ำประปาแบบออนไลน์ทั้งระบบได้อย่างง่ายได้ ตั้งแต่ต้นทางโรงผลิตน้ำประปา จนถึงปลายทางครัวเรือนผู้ใช้น้ำ ผ่านคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันมือถือ ส่งข้อมูลการจัดการน้ำได้ทั้งส่งข้อมูลทางคลื่นวิทยุ ผ่านเครือข่าย LoRaWAN สำหรับข้อมูลระยะไกล และผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมาตรวัดน้ำมีทั้งมาตรวัดน้ำ DRAGO ที่เป็นมาตรวัดน้ำระบบใบพัด มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ที่ใช้คลื่นความถี่เสียง และมาตรวัดน้ำที่ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในการอ่านข้อมูล

โดยในโครงการ “น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ” นี้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิจิทัลและเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำประปาอัจฉริยะ ตั้งแต่ต้นทางในขั้นตอนการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำชีมายังโรงผลิตน้ำประปา ไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาที่ผ่านการผลิตแล้วออกไปยังชุมชน  ซึ่งมาตรวัดน้ำดิจิทัลและเซนเซอร์อัจฉริยะตามจุดต่างๆ จะส่งสัญญาณข้อมูลมาที่ห้องควบคุมทุกระยะ  ทั้งปริมาณน้ำที่มีการสูบและผลิต, ค่าความขุ่น, ความเป็นกรด/ด่าง, ค่าคลอรีน, อัตราการไหล และแรงดันท่อ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการผลิตได้จากห้องควบคุมในทุกขั้นตอน และสามารถทราบได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ในกรณีที่มีความผิดปกติที่ค่าคุณภาพน้ำตัวใดตัวหนึ่ง หรือแรงดันท่อที่ผิดปกติ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ผู้ใช้น้ำจะได้รับจากโครงการ “น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ”  ด้วยระบบบริหารจัดการน้ำประปาอัตโนมัติ DRAGO SMART METER  

✅ น้ำประปาสะอาด
✅ ข้อมูลใช้น้ำถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลการใช้น้ำประปาของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางประปาเทศบาลและแอปพลิเคชันมือถือ
✅ แจ้งเตือนความผิดปกติจากการใช้น้ำ เช่น ท่อรั่ว
✅ เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้

SANWA พร้อมที่จะร่วมพัฒนาระบบน้ำประปาอัจฉริยะ กับเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลต้นแบบแห่งแรก ที่นำระบบน้ำประปาอัจฉริยะมาใช้ในประเทศไทย ภายในต้นปี 2566 นี้ครับ

 

หมวด
ข่าวสารจาก SANWA
วันที่เผยแพร่
12 ก.ย. 2022
แชร์