ก๊อกน้ำซันวาคืนกำไรสู่สังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “ซันวา รักษ์น้ำ รักน้อง” ปีที่ 9 โรงเรียนบ้านดอนก่อ จ. อุบลราชธานี
9 ต.ค. 2021

ก๊อกน้ำซันวาคืนกำไรสู่สังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “ซันวา รักษ์น้ำ รักน้อง” ปีที่ 9 สนับสนุนอุปกรณ์ประปา และค่าใช้จ่ายในการสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน จุดน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านดอนก่อ จ. อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตัวแทนก๊อกน้ำซันวาได้ทำการส่งมอบอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ความยาว 6 เมตร และ จุดน้ำดื่ม ความยาว 3 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ , ปั๊มน้ำ 1 ตัว และ โถส้วม รวม 4 โถ ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านดอนก่อได้มีใช้ในโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนบ้านดอนก่อ เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต. ห้วยฝ้ายพัฒนา อ. ตระการพืชผล   จ. อุบลราชธานี อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน รวม 93 คน ครับ


ซันวายังคงเดินหน้าต่อกับโครงการ “ซันวา รักษ์น้ำ รักน้อง” เพื่อให้น้อง ๆ ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ใช้น้ำอย่างสะดวกสบายและถูกสุขอนามัยครับ

#ซันวารักษ์น้ำรักน้อง #CSR #CorporateSocialResponsibility #SANWA #ซันวา #อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง #ทองเหลือง #ทน #ไม่เป็นสนิม #ก๊อกน้ำซันวา

หมวด
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR
วันที่เผยแพร่
9 ต.ค. 2021
แชร์