มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า

สำหรับสินค้าที่ได้มาตรฐานมอก. ประกอบด้วย

มาตรฐาน มอก.431-2529

ประตูน้ำลิ้นเดี่ยวปลายเกลียวใน

ประตูน้ำ ATACO

 

DOWNLOAD  ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก./ TIS 431-2529

 

 

ประตูน้ำ ATACO 1/2"

 

 

ประตูน้ำ ATACO 3/4"

 

 

ประตูน้ำ ATACO 1"

 
 

 

ประตูน้ำ ATACO 1.1/2"

 

 

 

ประตูน้ำ ATACO 2"

 

 

ประตูน้ำ ATACO 2.1/2" - 3"

 

 

ประตูน้ำ อาตาโก้

 

Pin It

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า

สำหรับสินค้าที่ได้มาตรฐานมอก. ประกอบด้วย

มาตรฐาน มอก.1021-2534

มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด

มาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK

 

DOWNLOAD  ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก./ TIS 1021-2534

 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI GMK 1/2”

 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI GMK 3/4”

 
 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI GMK 1”

 

 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI GMK  1.1/2”

 

มาตรวัดน้ำอาซาฮี รุ่น GMK

 

 

Pin It

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า

สำหรับสินค้าที่ได้มาตรฐานมอก. ประกอบด้วย

มาตรฐาน มอก. 1271-2538

มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ

มาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น RPM

 

DOWNLOAD  ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก./ TIS 1271-2538

 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI RPM 1/2”

 

 

มาตรวัดน้ำ ASAHI RPM 3/4”

 

 

มาตรวัดน้ำ Class C ระบบลูกสูบ รุ่น RPM

 

 

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba