Posted on

[Draft] มาตรวัดนํ้า ซันวา ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น Multi-jet Water Meter 1/2″

: แสดงค่าเที่ยงตรง ถูกต้องแม่นยำ ระบบเฟืองจักรสองชั้น
: เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำ ประกอบด้วย เฟืองและวงล้อ แสดงตัวเลขได้รับการผนึกที่มิดชิด น้ำหรือสิ่งอื่นไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ หมดปัญหาเกี่ยวกับรอยด่างบนแผงหน้าปัดและความฝืดในส่วนแสดงตัวเลขโดยสิ้นเชิง
: มีระบบป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กภายนอก ทำให้ส่วนแสดงตัวเลขสามารถแสดงค่าที่เที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ
: ใบพัดทำจากวัสดุน้ำหนักเบา โดยมีแม่เหล็กติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายแกน จะไปบังคับให้แม่เหล็กในส่วนแสดงตัวเลขให้หมุนตาม ในส่วนวัดปริมาตรน้ำนั้นมีเพียงส่วนใบพัดเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้
: มีส่วนแสดงตัวเลขบอกปริมาตรน้ำ ละเอียดในแนวเดียวกัน จึงสามารถอ่านปริมาตรน้ำได้ง่ายและแม่นยำ
: ไม่มีส่วนที่ทำให้เกิดความฝืดจึงสามารถวัดปริมาตรน้ำได้อย่างแม่นยำ แม้ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำค่อนข้างต่ำ
: Pilot Star อยู่ตรงกลางของหน้าปัด ช่วยให้ทราบถึงการทำงานของ มาตรวัดน้ำและยังใช้ในการสังเกตว่ามีการรั่วของท่อน้ำได้อีกด้วย
: การบำรุงรักษาง่าย ส่วนแสดงตัวเลขและใบพัดสามารถเปลี่ยนได้ในราคาย่อมเยา
: มี 1 ขนาด 1/2″

ดาวน์โหลดไฟล์แค็ตตาล็อค       ⬇ ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ
ดาวน์โหลด มอก. 3078-2563

หมายเหตุ :
สินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 3078-2563