ภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่าย SANWA  ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่าย

เขต/อำเภอ

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 806678
มนตรีวอเตอร์ปั๊ม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 218807
เชียงใหม่ทูลส์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 247627
ต.แสงไทย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 872406-8
วีระพานิช เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 852345
นพดลพานิช เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 240377
จือฮะเซนเตอร์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053 232380
ตั้งหง่วงเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท แม่ริม เชียงใหม่ 053 297029
เสรี ภู่พิสิฐ จอมทอง เชียงใหม่ 053 341369
เชียงใหม่วีระกิจ(2008) ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053 295634-7
โฮมมอลล์ สันทราย เชียงใหม่ 053 014888
เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997) สารภี เชียงใหม่ 053 850891
ฮกวัสดุ เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ 053 806678-80
รัชแสงชัย เชียงของ เชียงราย 053 791402
เชียงราย ไทยแสงรุ้ง เมืองเชียงราย เชียงราย 053 713978
พิสิษฐ์ภัณฑ์เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 053 712439
รวมเกษตร(2535) เมืองเชียงราย เชียงราย 053 711387
พิสิฐภัณฑ์ เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 053 712439
พงษ์ไทยพานิช  พาน เชียงราย 053 721338
ธภัทรนน พาน เชียงราย 054 499779
ดวงแสงทอง พาน เชียงราย 053 722011
เรืองแสงชัยการค้า เมืองแพร่ แพร่ 054 620925
สุทินพาณิชย์ เมืองแพร่ แพร่ 054 511331
สินชัยพาณิชย์แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 054 511446
จรูญพานิช เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055 711228
แป๊ปกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055 711064
กำแพงเพชรง่วนฮงหลี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055 711348
เค.เอ็ม.แอล(2008)อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แม่สอด ตาก 055 533111
ชวนิชคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056 340 555
โชคดีพัฒนา 2017 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056 276256
เจริญแสง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056 225878
นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง ตะคียนเลื่อน นครสวรรค์ 056 275839
ชินสุขเสริม เมืองน่าน น่าน 054 710995
นิยมพานิช เมืองน่าน น่าน 054 710036
น่านธนรัตน์ เมืองน่าน น่าน 054 772877
ชอเฮงจั่น เมืองพะเยา พะเยา 054 431391
หพะเยานาทีทอง เมืองพะเยา พะเยา 054 431523
บุญเกษตร เมืองพิจิตร พิจิตร 056 651281
กิติณัฐโลหะการ บางมูลนาก พิจิตร 056 631662
เสาเอกซีเมนต์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055 221921
สรรพจักรกล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055 242170
วัฒนากิจวัสดุ  เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055 218708
แสงศิริบริการ พรหมพิราม พิษณุโลก 055 366095
แสงทอง 2000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0882822120
ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง เมืองลำปาง ลำปาง 054 219291
ต้นสนวัสดุ เมืองลำปาง ลำปาง 054 219291
สมชัยพานิชลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 054 218745
ลำปางเตียวเชียงล้ง เมืองลำปาง ลำปาง 054 226559
วิพรหมชัย ลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน 053 561227
วีอาร์ 999 ค้าวัสดุ เมืองลำพูน ลำพูน 053 577745-6
จิณรัชต์ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055 612147
สุโขทัยซีเมนต์ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055 614821
สุโขทัยแสงอุปกรณ์ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055 616437-8
กุ่ยพาณิชย์ จอมทอง สุโขทัย 053 341369
บุญบันดาลการค้า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055 407457
บี.บี. วัสดุก่อสร้าง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055 411084
โชคพนากิจวัสดุ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 099 2414556
        

 

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba

ช่องทางจำหน่าย / Distribution channel