ภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่าย SANWA  ภาคกลาง

 

ภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่าย

 เขต/อำเภอ

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

ไทยนิยมเทรดดิ้ง ท่ายาง เพชรบุรี 032 437302
เซี่ยมกี่ บ้านเครื่องมิอ ท่ายาง เพชรบุรี 032 437552
เอส.เค. ท่ายาง อินเตอร์กรุ๊ป ท่ายาง เพชรบุรี 032 463761-2
เซียมกี่ท่ายาง 1996 ท่ายาง เพชรบุรี 032 437552
ยงเฮ้าส์ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034 527777
ท่อทองคำ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034 611900
ตงเฮงการเกษตร ท่ามะกา กาญจนบุรี 034 636655
พนาโรจน์ ท่ามะกา กาญจนบุรี 034 543357
เมืองพลอยการไฟฟ้า บ่อพลอย กาญจนบุรี 034 581283
เจริญเคหะ โฮมมาร์ท เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039 311160
พรชัยเขาไร่ยา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039 471155-7
ดำน้ำหยด ขลุง จันทบุรี 089 8113434
สหะชัยท่อน้ำ ท่าใหม่ จันทบุรี 0818632736
ช.พูนกิจ ชลบุรี  เมืองชลบุรี ชลบุรี 038 273248
ตันติวัฒน์วัสดุภัณฑ์ บางละมุง ชลบุรี 086 4453242
แหลมฉบัง โฮมมาร์ท ศรีราชา ชลบุรี 038 198787
อนันต์ค้าวัสดุ ศรีราชา ชลบุรี 038 064557-8
บ้าน ฮาร์ดแวร์ สัตหีบ ชลบุรี 084 5906699
เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ สรรพยา ชัยนาท 056 405248-9
เพียงพุทธ หันคา ชัยนาท 0815327793
สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง เมืองนครนายก นครนายก 081 8618888
ย่งเชียงเส็ง 1991 เมืองนครปฐม นครปฐม 034 241168
ง่วนซุ่นฮวด เมืองนครปฐม นครปฐม 034 525244
อ.เฉลิมเอ็นเตอร์ไพรส์ สามพราน นครปฐม 034 283388
แดงการประปาก่อสร้าง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 032 681020
เจริญไทยพานิช ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 032 622116
เอส.เค.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 080 0744724
หัวหินรุ่งเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032 442673
เง็กเส็งพาณิชย์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037 211111
ถ.เจริญ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 081 5515195
นานาภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์เซ็นเตอร์ เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035 244388
ไทยถาวรรุ่งโรจน์ บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 086 4489147
พงษ์ศักดิ์ไทยวัสดุภัณฑ์(1994) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035 227350
พงษ์ศักดิ์ไทยวัสดุภัณฑ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035 227350
เอส.พี.เค สตีล พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0863443380
วรภัณฑ์ โฮมเซ็นเตอร์ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035 706372
สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 0831428945
ปัญญาการยนต์ เมืองระยอง ระยอง 085 1119797
ระยองเคหะภัณฑ์ กรุ๊ป เมืองระยอง ระยอง 086 3551539
บูรพาท่อน้ำ แกลง ระยอง 098 7899653
ท่อเกษตรไทยตะวันออก แกลง ระยอง 038 674071
2000 ค้าวัสดุ บ้านฉาง ระยอง 092 7828929
ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง เมืองราชบุรี ราชบุรี  032 352878
ปรีชา โฮมมาร์ท เมืองราชบุรี ราชบุรี 032 328358-9
บ้านโป่งซีเมนต์ บ้านโป่ง ราชบุรี 032 210064
พี.บี.แอนด์ วิว บ้านโปร่ง ราชบุรี 032 211290
เคหะภัณฑ์ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 036 626147
บุญธรรมการค้า เมืองลพบุรี ลพบุรี 036 412919
อำนวยพร 2 ชัยบาดาล ลพบุรี 036 462478
ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 081 4425789
แสงชัยวัสดุภัณฑ์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034 411153
แสงชัยไพศาลฮาร์ดแวร์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034 811004
แสงชัยซุปเปอร์สตีล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 086 3999213
ฮงเจริญพานิช (1988) เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 087 7172657
ชัยสุภณ  กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 024310088
โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร์ เขาฉกรรณ์ สระแก้ว 080-5755585
ประเสริฐวัสดุภัณฑ์ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037 241829
พ.เรือนเพชร (สระแก้ว) เมืองสระแก้ว สระแก้ว 081-9063623,081-9143623
เปรมศรี 2000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-241419
อรัญพัฒนาวัสดุก่อสร้าง อรัญประเทศ สระแก้ว 0819282839
เอสโบ้ โฮมเวิลด์ เมืองสระบุรี สระบุรี 036 233222
วิศวภัณฑ์ (1992) เมืองสระบุรี สระบุรี 081-8526062
วิศวภัณฑ์ 1356  เมืองสระบุรี สระบุรี 0863930327
ชัยเกษมสตีลแอนด์ทูลล์ แก่งคอย สระบุรี 036 244975-6
ดีโฮม 2012 หนองแค สระบุรี 086-7784166,092-6911952
ทวีวัฒนา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี  095-707-4263
กิติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-507333
อินทร์บุรีซีเมนต์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-505187
ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 087-1895454
ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี  035-548831
มงคลเจริญ สามชุก สุพรรณบุรี 035 504636
ส.ศิริยนต์ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-626311
อรวรรณ  ชยางคกุล ป่าโมก อ่างทอง 035 661136
        

Pin It
FaLang translation system by Faboba

ช่องทางจำหน่าย / Distribution channel